Program PIT 2013/2014 - PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L i inne PITy 2013

Kliknij tutaj aby pobrać darmowy program PITy 2013/2014.

Doskonały program do sporządzania deklaracji rocznych PIT, pobierz go bezpłatnie i przygotuj PIT za 2013 rok w kilka minut! Program PITy 2013/2014 pomoże Ci przygotować i wysłać przez internet (e-deklaracje) wszelkiego rodzaju PITy, w tym najpopularniejsze PIT-37, PIT-28 i PIT-36, a także PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Rozliczysz nim dochody z pracy, z emerytury lub renty, dochody zagraniczne, a także dochody z działalności gospodarczej i najmu. Odliczysz także wszystkie obowiązujące ulgi podatkowe, w tym ulgę na dzieci i ulgę na internet.

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Podatek dochodowy obliczony według zasad ogólnych (art. 27 ustawy o PDOF) - PIT-36 lub PIT-37, metodą liniową (art. 30c ustawy o PDOF) - PIT-36L, ryczłtem PIT-28 ulega w pierwszej kolejności obniżeniu o kwotę składki zapłaconej na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych.

Odliczeniu podlegają składki opłacane w ciągu roku podatkowego

 • bezpośrednio przez podatnika,
 • pobrane w roku podatkowym przez płatnika,

zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych.

Z dniem wejścia w życie (1 styczeń 1999 r.) systemu ubezpieczeń wprowadzonych przez rząd premiera Jerzego Buzka składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 7,5% podstawy. Tak określona wysokość składki obowiązywała w roku 1999 i 2000. W roku 2001 i 2002 wzrosła do 7,75% od podstawy i w takiej wysokości wyrażonej kwotowo odliczana była od podatku. W związku ze wzrostem składki w 2003 r. do 8% zadecydowano, że odliczenie od dochodu ma pozostać w wysokości 7,75% liczone od podstawy i tak pozostało do dzisiaj mimo, że składka wzrosła do 9% i taka obowiązuje od 2007 roku. Różnica między 7.75%, a 9% liczona od podstawy i wyrażona kwotowo to pomniejszenie m.in. wynagrodzenia, emerytury,  zysku podatnika. 

Przypadek gdy składki na ubezpieczenie zdrowotne pobiera płatnik przedstawiamy na najprostszym wyliczeniu płacy z tytułu wynagrodzenia za pracę (w zł.).

 1. Płaca podstawowa                                                               1.600,00
 2. Ubezpieczenie emerytalne (9.76%)                                          156,16
 3. Ubezpieczenie rentowe (1,5%)                                                  24,00
 4. Ubezpieczenie chorobowe (2,45%)                                            39,20
 5. Razem składki na ubezp. społ. (2+3+4)                                    219,36   - do pobrania i odliczenia od dochodu
 6. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (1-5)  1.380,64
 7. Ubezpieczenie zdrowotne
  1. Składka wyliczona (9%)                                           124,26
  2. Składka pobrana*                                                     124,26
  3. Składka odliczona od podatku (7,75%)*                  107,00
 8. Koszty uzyskania przychodu                                                      111,26
 9. Podstawa naliczenia zaliczki na podatek dochodowy (1-5-8)      1.269,00
 10. Zaliczka na podatek dochodowy (18% - 46,33**)                       182,09
 11. Pobrana zaliczka na podatek dochodowy (10-7c)                          75,00
 12. Do wypłaty (1-5-7b-11)                                                     1.181,38

* W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, składkę obliczoną obniża się do wysokości tej zaliczki.

** Kwota 46,33 zł. to miesięczna kwota zmniejszenia podatku wynikająca z kwoty wolnej od podatku według skali podatkowej.

Podatnik sporządzający zeznanie roczne na druku PIT 37 lub PIT 36 wpisując kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne przepisuje ją z informacji uzyskanej od płatnika, ponieważ do informacji tej płatnik wpisuje kwotę składki podlegającej odliczeniu, anie tą pobraną.

W przypadku przedsiębiorcy odprowadzającego składki na ubezpieczenie zdrowotne sporządza on deklaracje na odpowiednich drukach, a następnie powinien przekazać w wymaganym terminie składki na odpowiednie konto bankowe ZUS. Terminowe opłacenie składek daje możliwość ich odliczenia od podatku dochodowego za miesiąc, w którym występuje obowiązek podatkowy.

Najniższa składka na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych w 2013 roku liczona była od podstawy 2.908,13 zł. i wynosiła 261,73 zł. miesięcznie (2,908,13 x 9%), ale kwota jaką mógł odliczyć od podatku dochodowego to 225,38 zł. (2.908,13 x 7,75%). Składka płacona w styczniu 2013 dotycząca miesiąca grudnia 2012 roku wynosiła 254,55 zł., a kwota składki do odliczenia to 219,19 zł.

Wysokości składek na najniższe ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek są takie same jak w przypadku przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych.   

            

 

Program PITy 2013/2014

Polecamy Państwu doskonały program PITy 2013/2014, którym bez najmniejszych problemów można wypełnić wszystkie druki PIT za 2013 rok, w tym PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Program PIT 2013/2014 jest darmowy i można go pobrać z naszej strony.

Sprawdź także stronę abcpodatkowe.pl, gdzie znajdziesz wiele informacji na temat podatków, jak na przykład PIT 37, PIT 36, PIT-28 i o innych deklaracjach podatkowych.

PIT-37

Już ponad milion podatników złożyło PIT-37 programem PIT 2013/2014. Program ten ma wbudowany kreator druków PIT, dzięki niemu PIT-37 można przygotować w parę minut, wystarczy podać tylko kilka kwot z PIT-11, kreator umieści je w odpowiednich pozycjach druku PIT-37.

e-Deklaracje

Jak wysłać e-deklarację przez internet? Najlepiej skorzystać z programu PITy 2013/2014, wystarczy kilka kliknięć i PIT trafia do Urzędu Skarbowego. Polecamy wszystkim tą metodę dostarczania deklaracji przez internet online, nie ma lepszego sposobu na złożenie PIT za 2013 rok. Nie potrzebujesz przy tym drogiego podpisu kwalifikowanego, wysyłamy PITy przez internet za darmo!