Program PIT 2013/2014 - PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L i inne PITy 2013

Kliknij tutaj aby pobrać darmowy program PITy 2013/2014.

Doskonały program do sporządzania deklaracji rocznych PIT, pobierz go bezpłatnie i przygotuj PIT za 2013 rok w kilka minut! Program PITy 2013/2014 pomoże Ci przygotować i wysłać przez internet (e-deklaracje) wszelkiego rodzaju PITy, w tym najpopularniejsze PIT-37, PIT-28 i PIT-36, a także PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Rozliczysz nim dochody z pracy, z emerytury lub renty, dochody zagraniczne, a także dochody z działalności gospodarczej i najmu. Odliczysz także wszystkie obowiązujące ulgi podatkowe, w tym ulgę na dzieci i ulgę na internet.

Zeznania podatkowe za 2013 rok

Zeznania podatkowe za 2013 rok

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF) podatnicy obowiązani są składać urzędom skarbowym zeznania podatkowe, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Składając zeznanie w 2014 roku termin ten wypada w dniu roboczym (wtorek), a więc dzień 30 kwietnia 2014 roku jest ostatnim dniem, w którym możemy przekazać zeznanie podatkowe za 2013 rok do właściwego urzędu skarbowego. 

Art. 45 ust. 1 dotyczy zeznań podatkowych składanych na formularzach PIT 37 i PIT 36.

Uwaga: O każdym z tych zeznań szerzej piszemy na stronach PIT-37 lub PIT-36. Na stronach tych znajdziecie Państwo linki ułatwiające przejście na inne strony zawierające dalsze "poszerzenia" informacji na temat prawa podatkowego. Na przykład ze strony "PIT-36" możemy przejść na interesującą nas stronę dotyczącą "Opodatkowanie dochodów zagranicznych" i dalej do zagadnień związanych z "Ulga abolicyjna". Przykład ten dotyczy wszystkich omawianych przez nas zeznań podatkowych, gdzie na kolejnych stronach uzyskacie Państwo interesujące Was informacje dotyczące m.in. sposobów opodatkowania, ulg i odliczeń zarówno od dochodu jak również podatku.

Przechodząc do przepisu art. 45 jego ust. 1a mówi o konieczności składania odrębnych zeznań, w przypadku osiągania dochodu (poniesienia straty) z:

  • odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, od których podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu na formularzu PIT-38,
  • pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, od których podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku na formularzu PIT-36L,
  • odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, od których podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku na formularzu PIT-39.

Często sporządzanym zeznaniem podatkowym jest zeznanie na formularzu PIT-28 które sporządzają osoby osiągające przychód z:

  • pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku gdy taką formę opodatkowania wybrały prowadząc działalność indywidualnie albo w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej osób fizycznych;
  • prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Zeznanie PIT 28 umocowane w przepisach prawnych ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym różni się od zeznań podatkowych wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38 i PIT 39) w szczególności tym że:

  • podatek obliczany jest od przychodu tj. bez możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu,
  • termin przekazania zeznania do urzędu skarbowego to 31 styczeń roku następującego po roku podatkowym.

Składając zeznanie w 2014 roku termin ten wypada w dniu roboczym (czwartek), a więc dzień 31 stycznia 2014 roku jest ostatnim dniem, w którym możemy przekazać zeznanie podatkowe PIT 28 za 2013 rok do właściwego urzędu skarbowego.

Wszystkie powyższe zeznania podatkowe PIT mogą być przekazane do urzędów skarbowych  z wykorzystaniem darmowego "Programu PITy 2013/2014". Wykorzystując nasz program sporządzą Państwo zeznanie podatkowe wraz z niezbędnymi załącznikami, a następnie przekażecie je do systemu Ministerstwa Finansów. Wzorem innych treści prezentowanych w naszych artykułach zapraszamy na stronę "E-deklaracje".      

Program PITy 2013/2014

Polecamy Państwu doskonały program PITy 2013/2014, którym bez najmniejszych problemów można wypełnić wszystkie druki PIT za 2013 rok, w tym PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Program PIT 2013/2014 jest darmowy i można go pobrać z naszej strony.

Sprawdź także stronę abcpodatkowe.pl, gdzie znajdziesz wiele informacji na temat podatków, jak na przykład PIT 37, PIT 36, PIT-28 i o innych deklaracjach podatkowych.

PIT-37

Już ponad milion podatników złożyło PIT-37 programem PIT 2013/2014. Program ten ma wbudowany kreator druków PIT, dzięki niemu PIT-37 można przygotować w parę minut, wystarczy podać tylko kilka kwot z PIT-11, kreator umieści je w odpowiednich pozycjach druku PIT-37.

e-Deklaracje

Jak wysłać e-deklarację przez internet? Najlepiej skorzystać z programu PITy 2013/2014, wystarczy kilka kliknięć i PIT trafia do Urzędu Skarbowego. Polecamy wszystkim tą metodę dostarczania deklaracji przez internet online, nie ma lepszego sposobu na złożenie PIT za 2013 rok. Nie potrzebujesz przy tym drogiego podpisu kwalifikowanego, wysyłamy PITy przez internet za darmo!