Program PIT 2013/2014 - PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L i inne PITy 2013

Kliknij tutaj aby pobrać darmowy program PITy 2013/2014.

Doskonały program do sporządzania deklaracji rocznych PIT, pobierz go bezpłatnie i przygotuj PIT za 2013 rok w kilka minut! Program PITy 2013/2014 pomoże Ci przygotować i wysłać przez internet (e-deklaracje) wszelkiego rodzaju PITy, w tym najpopularniejsze PIT-37, PIT-28 i PIT-36, a także PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Rozliczysz nim dochody z pracy, z emerytury lub renty, dochody zagraniczne, a także dochody z działalności gospodarczej i najmu. Odliczysz także wszystkie obowiązujące ulgi podatkowe, w tym ulgę na dzieci i ulgę na internet.

PIT-37

PIT-37 składamy do 30 kwietnia 2014 roku. Bardzo dobrym pomysłem na PIT-37 jest program PITy 2013/2014, który jest bezpłatny i aktywnie wspomaga podatników już od 5 lat przy rozliczaniu PIT-ów. Pobierz darmowy program do PIT 37 i rozlicz swoją deklarację w najprostszy sposób.

PIT-37

 • Tadeusz
 • Kategoria: PIT-37
 • Odsłony: 3841

Przystępując do sporządzania e-deklaracji na formularzu PIT-37 za pomocą darmowego "Programu PITy 2013/2014" gwarantujemy Państwu, że nasz produkt  spełnia wszelkie niezbędne wymogi umożliwiające prawidłowe wypełnienie i przesłanie przez Internet formularza zeznania podatkowego do urzędu skarbowego. Szerzej o zeznaniach dostępnych w naszym programie piszemy na stronie "Zeznania podatkowe za 2013 rok", a o ich wysyłaniu na "E-deklaracje"

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu PIT 37 przeznaczone jest dla osób, które w roku podatkowym za pośrednictwem płatnika uzyskały przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przychody te opodatkowane są wyłącznie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, to jest w szczególności z tytułu:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (między innymi z umów zlecenia,kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Formularza PIT 37 nie wypełniają podatnicy, którzy:

 • prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • obowiązani są doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci,
 • obniżają dochody o straty z lat ubiegłych,

ponieważ w tych przypadkach podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie na formularzu PIT 36, który również dotyczy wykazania przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych tj. przy zastosowaniu skali podatkowej (patrz "PIT-36").  

Czytaj więcej

PIT-37 i rozliczanie dochodów z pracy

 • Sebastian
 • Kategoria: PIT-37
 • Odsłony: 1516

PIT-37 najczęściej jest rozliczany przez osoby osiągające dochody z pracy najemnej. W takim przypadku deklarację PIT-37 wypełniamy na podstawie otrzymanych od pracodawcy druków PIT-11, na których mamy podane sumę przychodów, wartość kosztu uzyskania tych przychodów, a także kwotę pobranych w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.

Dodatkowo na PIT-37 wykazywane są także kwoty składek ZUS płaconych od wynagrodzenia, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Sporządzenie druku PIT-37 na podstawie druku (lub druków, bo może ich być więcej jeśli pracowaliśmy w więcej niż w jednym zakładzie pracy) PIT-11 sprowadza się do przepisania tych kwot w odpowiednie pola deklaracji PIT-37.

Oto jak wygląda typowy druk PIT-37 przygotowany w programie PITy 2013/2014:

pit 37 2013 druk darmowy program

Program PITy 2013/2014

Polecamy Państwu doskonały program PITy 2013/2014, którym bez najmniejszych problemów można wypełnić wszystkie druki PIT za 2013 rok, w tym PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Program PIT 2013/2014 jest darmowy i można go pobrać z naszej strony.

Sprawdź także stronę abcpodatkowe.pl, gdzie znajdziesz wiele informacji na temat podatków, jak na przykład PIT 37, PIT 36, PIT-28 i o innych deklaracjach podatkowych.

PIT-37

Już ponad milion podatników złożyło PIT-37 programem PIT 2013/2014. Program ten ma wbudowany kreator druków PIT, dzięki niemu PIT-37 można przygotować w parę minut, wystarczy podać tylko kilka kwot z PIT-11, kreator umieści je w odpowiednich pozycjach druku PIT-37.

e-Deklaracje

Jak wysłać e-deklarację przez internet? Najlepiej skorzystać z programu PITy 2013/2014, wystarczy kilka kliknięć i PIT trafia do Urzędu Skarbowego. Polecamy wszystkim tą metodę dostarczania deklaracji przez internet online, nie ma lepszego sposobu na złożenie PIT za 2013 rok. Nie potrzebujesz przy tym drogiego podpisu kwalifikowanego, wysyłamy PITy przez internet za darmo!