Program PIT 2013/2014 - PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L i inne PITy 2013

Kliknij tutaj aby pobrać darmowy program PITy 2013/2014.

Doskonały program do sporządzania deklaracji rocznych PIT, pobierz go bezpłatnie i przygotuj PIT za 2013 rok w kilka minut! Program PITy 2013/2014 pomoże Ci przygotować i wysłać przez internet (e-deklaracje) wszelkiego rodzaju PITy, w tym najpopularniejsze PIT-37, PIT-28 i PIT-36, a także PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Rozliczysz nim dochody z pracy, z emerytury lub renty, dochody zagraniczne, a także dochody z działalności gospodarczej i najmu. Odliczysz także wszystkie obowiązujące ulgi podatkowe, w tym ulgę na dzieci i ulgę na internet.

PIT-36L

Wszystko na temat druku PIT-36L - podatek liniowy 19% z działalności gospodarczej i z działów specjalnych produkcji rolnej.

PIT-36L

  • Tadeusz
  • Kategoria: PIT-36L
  • Odsłony: 653

Przystępując do sporządzania e-deklaracji na formularzu PIT-36L za pomocą darmowego "Programu PITy 2013/2014" gwarantujemy Państwu, że nasz produkt  spełnia wszelkie niezbędne wymogi umożliwiające prawidłowe wypełnienie i przesłanie przez Internet formularza zeznania podatkowego do urzędu skarbowego. Szerzej o zeznaniach dostępnych w naszym programie piszemy na stronie "Zeznania podatkowe za 2013 rok", a o ich wysyłaniu na "E-deklaracje"

Zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF) dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej są opodatkowane według zasad ogólnych to jest według progresywnej skali podatkowej.

W ramach swobody gospodarczej dopuszcza się (z pewnymi zastrzeżeniami) możliwość wyboru:

  • formy opodatkowania określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, lub
  • zasad określonych w art 30c PDOF czyli podatku liniowego.

W przypadku drugiej metodą obliczania podatku mówimy o tzw. podatku liniowym (PIT 36-L). Określenie "liniowy" wynika z faktu, że niezależnie od wysokości dochodu podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczania podatku. 

Osoba decydująca się na liniowe opodatkowanie obowiązana jest fakt ten zgłosić pisemnie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego ze względu na miejsca zamieszkania podatnika, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Rozpoczynając działalność gospodarczą w trakcie roku pisemne oświadczenie podatnik powinien złożyć nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W przypadku kontynuowania obliczania podatku metodą linową wybór sposobu opodatkowania dokonany pisemnym oświadczeniem dotyczy również lat następnych. Zmienić formę opodatkowania może poprzez złożenie oświadczenia (w terminie do 20 stycznia roku podatkowego) o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania i wówczas obowiązującą formą opodatkowania będą zasady ogólne. Może również w tym terminie złożyć pisemny wniosek (oświadczenie) o zastosowaniu formy opodatkowania określonej w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Czytaj więcej

Program PITy 2013/2014

Polecamy Państwu doskonały program PITy 2013/2014, którym bez najmniejszych problemów można wypełnić wszystkie druki PIT za 2013 rok, w tym PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Program PIT 2013/2014 jest darmowy i można go pobrać z naszej strony.

Sprawdź także stronę abcpodatkowe.pl, gdzie znajdziesz wiele informacji na temat podatków, jak na przykład PIT 37, PIT 36, PIT-28 i o innych deklaracjach podatkowych.

PIT-37

Już ponad milion podatników złożyło PIT-37 programem PIT 2013/2014. Program ten ma wbudowany kreator druków PIT, dzięki niemu PIT-37 można przygotować w parę minut, wystarczy podać tylko kilka kwot z PIT-11, kreator umieści je w odpowiednich pozycjach druku PIT-37.

e-Deklaracje

Jak wysłać e-deklarację przez internet? Najlepiej skorzystać z programu PITy 2013/2014, wystarczy kilka kliknięć i PIT trafia do Urzędu Skarbowego. Polecamy wszystkim tą metodę dostarczania deklaracji przez internet online, nie ma lepszego sposobu na złożenie PIT za 2013 rok. Nie potrzebujesz przy tym drogiego podpisu kwalifikowanego, wysyłamy PITy przez internet za darmo!