Program PIT 2013/2014 - PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L i inne PITy 2013

Kliknij tutaj aby pobrać darmowy program PITy 2013/2014.

Doskonały program do sporządzania deklaracji rocznych PIT, pobierz go bezpłatnie i przygotuj PIT za 2013 rok w kilka minut! Program PITy 2013/2014 pomoże Ci przygotować i wysłać przez internet (e-deklaracje) wszelkiego rodzaju PITy, w tym najpopularniejsze PIT-37, PIT-28 i PIT-36, a także PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Rozliczysz nim dochody z pracy, z emerytury lub renty, dochody zagraniczne, a także dochody z działalności gospodarczej i najmu. Odliczysz także wszystkie obowiązujące ulgi podatkowe, w tym ulgę na dzieci i ulgę na internet.

PIT-28

Druk PIT-28 jest rozliczany przez podatników prowadzących działalność gospodarczą (samodzielnie lub w spółce) lub osiągają przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy itp. Aby skorzystać z tej formy opodatkowania należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym, że będziemy płacić podatek od przychodu. PIT-28 składamy wcześniej niż inne PITy, zawsze do 31 stycznia!

PIT-28

 • Tadeusz
 • Kategoria: PIT-28
 • Odsłony: 2345

Przystępując do sporządzania e-deklaracji na formularzu PIT-28 za pomocą darmowego "Programu PITy 2013/2014" gwarantujemy Państwu, że nasz produkt  spełnia wszelkie niezbędne wymogi umożliwiające prawidłowe wypełnienie i przesłanie przez Internet formularza zeznania podatkowego do urzędu skarbowego. Szerzej o zeznaniach dostępnych w naszym programie piszemy na stronie "Zeznania podatkowe za 2013 rok", a o ich wysyłaniu na "E-deklaracje"      

Zeznanie podatkowe na druku PIT-28 przeznaczone jest dla osób opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Warunki jakie muszą być spełnione dla zastosowania tej formy opodatkowania przychodów określają przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144 poz. 930; ostatnia zmiana w Dz. U. z 2012 r. poz. 1540).     

Zgodnie z art. 6. ust. 1 ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie (utarło się mówić "na swoje nazwisko i imię"), w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Za przychód z działalności, uważa się kwoty należne, niekoniecznie faktycznie otrzymane, pomniejszone o wartość zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i rabatów lub skont. W przypadku podatników opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód uważa się sumę kwot należnych pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. O przychodach tych piszemy na stronie "przychody z prywatnego najmu opodatkowane ryczałtem".

Warunkiem wstępnym do tego, aby podatnik rozliczał swoje przychody według zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w tej formie.

Czytaj więcej

Przychody z tytułu prywatnego najmu opodatkowane ryczałtem

 • Tadeusz
 • Kategoria: PIT-28
 • Odsłony: 1721

Właściciele składników majątkowych (budynki, lokale, samochody, maszyny, grunty itp.) często decydują się na ich wynajem lub dzierżawę. Przepisy mówiące o źródłach przychodów według mówią w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF) określają je jako, cytujemy za ustawą:

"najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą"

W dalszej części artykułu zajmiemy się rozliczeniem przychodów z tzw. prywatnego najmu lub dzierżawy, chociaż zagadnienia z nim związane dotyczą całości cytowanych przychodów.

Na wstępie podatnik dokonać musi wyboru formy opodatkowania, mając do wyboru:

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • zasady ogólne według progresywnej skali podatkowej.

Jeżeli, koszty jakie jakie planujemy ponosić w związku z wynajmem lub dzierżawą będą stosunkowo niewielkie, wysokość kwot podatku jakie będziemy płacić w ciągu roku i po jego zakończeniu skłania nas do wyboru opodatkowania zryczałtowanego. Podatek przy tej formie opodatkowania wynosi 8,5% niezależnie od wysokości przychodu i którego nie ograniczają żadne limity. Limity te obowiązują w przypadku rozliczania się z przychodów od pozarolniczej działalności metodą zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych(patrz PIT-28). Metoda zryczałtowanego podatku ma również te zalety, że:

 • ewidencja przychodów prowadzona dla potrzeb podatku zryczałtowanego jest dużo prostsza od tej jaka musi być prowadzona przy metodzie z zastosowaniem skali podatkowej,
 • nie wymaga gromadzenia dokumentów potwierdzających wydatki związane z przychodami z najmu lub dzierżawy,
 • nie wymaga znajomości przepisów dotyczących amortyzacji składników majątkowych (środków trwałych).

Czytaj więcej

PIT-28 - dochody opodatkowane ryczałtem od przychodów

 • Sebastian
 • Kategoria: PIT-28
 • Odsłony: 2138

Opodatkowanie ryczałtem stosowane jest w przypadku dwóch rodzajów przychodów:

 1. dla przychodów z działalności gospodarczej, wykonywanej samodzielnie lub w ramach spółki osób fizycznych,
 2. dla przychodów z najmu, głownie najmu nieruchomości, wykonywanego nie w ramach dziłalności gospodarczej.

PIT-28 składamy do końca stycznia po roku podatkowym. Załączniki dodawane do tedo druku PIT-28 to PIT-28/A i PIT-28/B.

 PIT-28 wypełniony programem PITy 2013/2014:

druk pit 28 2013 2014

Program PITy 2013/2014

Polecamy Państwu doskonały program PITy 2013/2014, którym bez najmniejszych problemów można wypełnić wszystkie druki PIT za 2013 rok, w tym PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Program PIT 2013/2014 jest darmowy i można go pobrać z naszej strony.

Sprawdź także stronę abcpodatkowe.pl, gdzie znajdziesz wiele informacji na temat podatków, jak na przykład PIT 37, PIT 36, PIT-28 i o innych deklaracjach podatkowych.

PIT-37

Już ponad milion podatników złożyło PIT-37 programem PIT 2013/2014. Program ten ma wbudowany kreator druków PIT, dzięki niemu PIT-37 można przygotować w parę minut, wystarczy podać tylko kilka kwot z PIT-11, kreator umieści je w odpowiednich pozycjach druku PIT-37.

e-Deklaracje

Jak wysłać e-deklarację przez internet? Najlepiej skorzystać z programu PITy 2013/2014, wystarczy kilka kliknięć i PIT trafia do Urzędu Skarbowego. Polecamy wszystkim tą metodę dostarczania deklaracji przez internet online, nie ma lepszego sposobu na złożenie PIT za 2013 rok. Nie potrzebujesz przy tym drogiego podpisu kwalifikowanego, wysyłamy PITy przez internet za darmo!